VISI

Untuk menjadi mod pilihan utama pengangkutan awam menjelang tahun 2030.

MISI

Menyediakan perkhidmatan rel moden yang efisien, boleh dipercayai, kompetitif, selesa dan selamat untuk penumpang, barangan, ternakan dan hasil pertanian melalui proses pembangunan organisasi & pemodenan model insan dan pemodenan aset yang berterusan.

OBJEKTIF

  • Menyediakan dan menaiktaraf kemudahan sistem perkhidmatan rel yang dapat memenuhi kehendak rakyat selaras dengan halatuju pembangunan negeri sebagai satu tanggungjawab kerajaan.
  • Menaiktaraf sosioekonomi ke kawasan yang mempunyai perkhidmatan rel melalui kemudahan pengangkutan keretapi yang murah dan cekap.
  • Mempromosikan perkhidmatan keretapi dan lokasi yang menarik sepanjang laluan sebagai produk pelancongan.
  • Menghubungkan kawasan-kawasan yang tidak mempunyai kemudahan infrastruktur dengan perkhidmatan rel.
  • Meningkatkan dan mempelbagaikan pungutan hasil melalui perkhidmatan rel, pembangunan dan penyewaan aset keretapi.
  • Memberikan pilihan pengangkutan alternatif yang lebih murah, efisien, selamat dan selesa.