Tahun Berkhidmat

Nama

1896 — 1945

Tiada Maklumat

1945 — 1950

Mr Lougi

1950 — 1957

Mr Harry Jetford

1957 — 1963

Mr A.F. Lucorotti

1963 — 1978

Datuk Wong Len Hin

1978 — 1988

En Daniel Wong Thien Sung

1989 — 1994

Datuk Mohd Tahir Jaafar

1994 — 1997

Datuk Haji H.A. Majin

1998 (6 bulan)

Ir Datuk Cosmas Abah

1998 — 2006 Ir Benny Wang
2006 — 2008 Ir James Wong
2008 — 2010 En Mohd Arshad Abd Razak
2011 — 23/03/2014 Datuk Hj. Mohd Zain Hj. Mohd Said