Definasi Logo Jabatan

BENTUK KERETAPI

  • Mewakili perkhidmatan utama Jabatan ini adalah menyediakan perkhidmatan keretapi kepada masyarakat

MOVING TOWARDS CHANGE

  • MOTTO Jabatan ini yang sentiasa bersedia dan bersemangat  untuk bergerak ke arah perubahan yang positif

DUA GARIS

  • Adalah mewakili Landasan Keretapi yang menjadi penentu matlamat yang jitu ke arah perkhidmatan rel yang lebih moden seterusnya menjadi pengangkutan awam pilihan utama di Negeri Sabah

HIJAU

  • Perpaduan, kerjasama padu, komitmen dan tanggungjawab tinggi kakitangan Jabatan Keretapi Negeri Sabah

KUNING

  •  Moden, Ceria dan Inovatif
MERAH
  •  Kekuatan, Keberanian dan Penuh Semangat