Ir. Ismail Hj. Ahmad
Master Of Business Administration, Preston University.
B.Sc.in Civil Engineering, University of Salford.
Tel  : 088-254611 samb. 131
Talian Terus : 088-214914
E-mel  : Ismail.HjAhmad@sabah.gov.my

PENGENALAN

Bahagian Jurutera Awam merupakan bahagian terpenting dalam pengendalian infrastruktur seperti landasan, jambatan, dan bangunan untuk diselenggara agar sentiasa dalam keadaan baik dan selesa digunakan.

Bahagian ini diketuai oleh seorang Jurutera Awam En. Ir. Ismail Hj. Ahmad. Beliau telah berkhidmat di bahagian Jurutera Awam Jabatan Keretapi Negeri Sabah selama lebih 30 tahun dan kini beliau di bantu oleh seorang lagi jurutera awam dan seorang pembantu teknik.

ORGANISASI 

KETUA BAHAGIAN

Bil.

Nama Kakitangan

Jawatan dan Gred

Bil. jawatan

Catatan

1

Ir. Ismail Hj. Ahmad

Ketua Jurutera Awam, J48

1

 

 

KEDUDUKAN DAN SENARAI KAKITANGAN

Bil.

Nama Jawatan

Gred Jawatan

Bil. Jawatan

Catatan

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

 

11

 

12

13

 

14

15

 

16

17

 

18

 

19

Jurutera Awam

Pembantu Teknik

Pembantu Teknik

Juruteknik

 

Merinyu Jambatan Papar

Pelukis Pelan

Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir

Pelukis Pelan

Tukang

 

Tukang

 

Tukang

Tukang

 

Tukang

Tukang

 

Pemandu Jentarik

Penolong Penjaga Gang

 

Pekerja Rendah Awam

 

Tukang

J41

J36

J29

J22

 

J22

J22

N22

N17

J17

K2 R22

 

K2 R6

 

K3 R14

K3 R9

 

K2 R14

K2 R11

 

R3

R1

 

R1

 

K3 R11

1

1

2

6

 

1

1

1

2

1

25

 

18

 

2

5

 

1

3

 

2

8

 

165

 

2

1 (Dipangku)

(Kosong)

1 (kosong)

1 (Dipangku)

5 (Kosong)

1 (Dipangku)

(Kosong)

KUP

1 (kosong)

1 (Kosong)

16 (Dipangku)

9 (Kosong)

9 Dipangku

9 (Kosong)

(Kosong)

3 (Dipangku)

2 (Kosong)

(Kosong)

1 (Dipangku)

2 (Kosong)

(Kosong)

2 (Dipangku)

6 (Kosong)

101 (Dipangku)

64 (Kosong)

(Kosong)

 

FUNGSI

 1. Menyediakan kertas kerja perancangan perbelanjaan pembangunan untuk Pembangunan Rancangan Malaysia setiap 5 tahun dan juga perancangan perbelanjaan penyelenggaraan tahunan.
 2. Bertanggungjawab membuat perancangan dan juga penyeliaan ke atas kerja-kerja penyelenggaraan yang dibuat oleh Kakitangan di Bahagian Jurutera Awam.
 3. Mennyediakan pelan lukisan untuk projek-projek Pembangunan dan juga penyelengaraan untuk tujuan panggilan tender ataupun sebutharga.
 4. Menyediakan dokumen tender dan sebut harga untuk Projek-Projek Pembangunan dan Penyelengaraan mengikut peruntukan yang telah disediakan di Bahagian Jurutera Awam.

OBJEKTIF

Bertanggungjawab untuk memastikan semua Landasan Tetap Keretapi sejauh 134 Kilometer, Jambatan Keretapi, Terowong Keretapi, Pembentungan stesen-stesen, Bangunan-bangunan Bengkel yang terdapat di Tg. Aru, Papar, Beaufort, Tenom, Rumah kakitangan di Sepanjang Landasan Keretapi dari Tg. Aru hingga Tenom berada dalam keadaan baik, selamat dan selesa digunakan oleh kakitangan dan orang awam.

UNIT-UNIT KECIL BAHAGIAN JURUTERA AWAM

Jurutera Awam mempunyai empat (4) unit yang terpenting dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab;

 1. Unit Landasan Tetap
 2. Unit Jambatan
 3. Unit Bangunan
 4. Unit Pelan

UNIT LANDASAN TETAP

PERMENANT WAY INSPECTOR

Unit di bahagian ini di bahagikan kepada tiga (3) bahagian kecil bagi memastikan kerja-kerja penyelenggaraan dapat dijalankan dengan lebih berkesan;

a) Unit Landasan Tetap Tg. Aru.(Stesen Tg. Aru-Stesen Membakut)
b) Unit Landasan Tetap Beaufort.(Stesen Membakut-Stesen Halogilat)
c) Unit Landasan Tetap Tenom.(Stesen Halogilat-Stesen Tenom)

Unit Landasan tetap ini bertanggungjawab untuk memastikan keseluruhan landasan adalah selamat dan selesa dilalui oleh keretapi pada setiap masa.

UNIT MERINYU JAMBATAN

BRIDGE INSPECTOR

Unit ini berpusat di Papar untuk memudahkan kerja-kerja penyelengaraan di sepanjang landasan dari Tg. Aru ke Tenom.

Unit ini bertanggungjawab untuk memastikan semua jambatan, culvert, terowong dan turn table di sepanjang landasan keretapi Tg. Aru – Tenom adalah selamat untuk dilalui pada setiap masa.

 

JUMLAH KESELURUHAN  JAMBATAN/CULVERT

BIL

JENIS CULVERT/JAMBATAN

JUMLAH

CATATAN

1

OPEN CONCRETE CULVERT

14

 

2

CONCRETE CULVERT

105

 

3

BRIDGE

56

 

4

OPEN TOP CULVERT

15

 

5

DRAIN/CONCRETE DRAIN/OPEN DRAIN

68

 

6

PVC CULVERT

1

 

7

BOX CULVERT

4

 

8

TWIN CONCRETE CULVERT

5

 

9

RC DRAIN

15

 

10

SLEEPER CRIB CULVERT

1

 

11

ION BRIDGE

1

 

 

JUMLAH

285

 

 

UNIT BANGUNAN

FOMEN OF WORK

Unit ini berpusat di Tg. Aru dan bertanggungjawab bagi memastikan seluruh bangunan-bangunan pejabat dan kuarters Jabatan Keretapi Negeri Sabah berada dalam keadaan baik dan selamat diduduki oleh semua Kakitangan Jabatan.

 

JUMLAH KUARTERS YANG TERDAPAT DI PERUMAHAN JKNS

NO

STESEN

JUMLAH RUMAH

JUMLAH BANGUNAN WORKSHOP

BANGUNAN STESEN

1

TANJUNG ARU

68 BUAH

6 BUAH

1 BUAH

2

LOK KAWI

2 BUAH

 

1 BUAH

3

KINARUT

2 BUAH

 

1 BUAH

4

KAWANG

2 BUAH

 

1 BUAH

5

PAPAR

8 BUAH

1 BUAH

1 BUAH

6

KIMANIS

4 BUAH

 

1 BUAH

7

MEMBAKUT

6 BUAH

 

1 BUAH

8

LUMAT

2 BUAH

 

1 BUAH

9

BEAUFORT

54 BUAH

2 BUAH

1 BUAH

10

HALOGILAT

7 BUAH

 

1 BUAH

11

RAYOH

8 BUAH

 

1 BUAH

12

TENOM

40 BUAH

2 BUAH

1 BUAH

13

JIMPANGAH

18 BUAH

 

 

14

PANGIH

10 BUAH

 

1 BUAH

15

KINARUT

2 BUAH

 

1 BUAH

16

BONGAWAN

2 BUAH

 

1 BUAH

 

JUMLAH

179

11

15

 

UNIT PELAN

Unit ini bertempat di Tg. Aru dan bertanggung jawab untuk menyediakan lukisan pelan dan menyimpan semua lukisan pelan dengan selamat.

 

Status Masa kini

Latar belakang

Perkhidmatan keretapi di Negeri Sabah bermula sejak zaman British North Borneo Charterd Company Limited.  Pembinaan landasan keretapi Sabah yang pertama adalah pada tahun 1896 dan telah siap pada tahun 1900 sejauh 32 km menghubungkan Bandar Weston dan Beaufort.  Pada 01 Ogos 1914, Jabatan Keretapi Negeri Sabah ditubuhkan dengan rasminya melalui Ordinan North Borneo Chapter 116 ( North Borneo Railway ).  Perkhidmatan keretapi pada masa itu adalah bertujuan untuk membantu industry getah dan tembakau yang ditanam di daerah pedalaman seperti Melalap, Tenom dan Beaufort.  Namun demikian, pada masa kini terdapat landasan keretapi sejauh 34 km yang menghubungi Tanjung Aru ke Tenom.  Perkhidmatan keretapi amat diperlukan di kawasan pedalaman yang tidak mempunyai infrastruktur jalanraya  seperti Saliwangan, Halogilat, Rayoh dan Pangih yang dianggarkan mempunyai penduduk seramai lebih kurang 1,500 orang.

 

JENIS LANDASAN YANG DISEDIAKAN

Kerja-kerja menaiktaraf landasan dari Tanjung Aru ke Beaufort telah dilaksanakan dan kini perkhidmatan keretapi menggunakan landasan/rel jenis 80lbs/yard.

 

AEROPOD @ TG ARU

Kawasan limbungan keretapi Jabatan Keretapi Negeri Sabah di Tanjung Aru akan dibangunkan oleh syarikat pemaju Aeropod, iaitu anak syarikat SP Setia Sdn Bhd. Projek pembangunan ini merupakan projek kerja sama antara Kerajaan Negeri Sabah dan Syarikat SP Setia Sdn Bhd. Projek ini juga merupakan antara projek yang tersenarai dalam Koridor Pembangunan Sabah. Projek pembangunan ini akan melibatkan pembinaan Stesen Keretapi Tanjung Aru dan Ibu Pejabat JKNS yang baru di Tanjung Aru. Sementara itu, limbungan stesen akan dipindahkan ke Kg. Lanas Kinarut.

Projek pembangunan yang melibatkan bangunan kerajaan dijangka akan memakan masa tiga tahun pembinaan. Perjalanan projek yang melibatkan bangunan kerajaan akan dipantau oleh Jabatan Kerja Raya untuk pembinaan bangunan dan Jabatan Keretapi Negeri Sabah bagi kerja-kerja yang melibatkan landasan keretapi dan sistem perhubungan.

 

PELAN TINDAKAN / STRATEGI

 Jabatan mempunyai pelan tindakan/strategi sebagai landasan ke arah penyediaan perkhidmatan yang lebih mudah, selamat, murah dan cekap.  Pelan tindakan/strategi yang disediakan dibahagikan kepada 2 iaitu pelan jangka panjang dan pelan jangka pendek.  Pelan tindakan tersebut akan dijalankan dalam 3 fasa seperti berikut:

i)                    Fasa 1 ( Jangka Pendek )

 • Membina landasan dan laluan dari Padang Merdeka, Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu dan Putatan sejauh 12.5 km.
 • Membina landasan dan laluan baru dari Putatan ke Kota Kinabalu Industrial Park (KKIP) dan Pelabuhan di Sepanggar sejauh 36 km.
 • Membina landasan dan laluan baru Tenom ke Keningau sejauh 42 km.
  • Membina landasan dan laluan dari Tenom ke Taman Pertanian dan Pusat Kebudayaan Murut sejauh 17 km.
  • Pembelian 8 unit jentera keretapi ( rolling stock ) iaitu 5 unit Railbus dan 3 Diesel Multiple Unit ( DMU ).

ii)                  Fasa II ( Jangka Panjang )

 • Membina landasan dan laluan dari Keningau ke Tawau sejauh 380 km.
  • Membina landasan keretapi elektrik melibatkan laluan Padang Merdeka, Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu dan Putatan.
  • Menilai semua keperluan jentera keretapi.

iii)                Fasa III ( Jangka panjang )

 • Membina landasan dan laluan baru dari Kg.Balat, Kuamut ke Sandakan.
  • Membina landasan dan laluan baru dari beaufort ke Weston dan Sipitang sejauh 66 km.

Pelan tindakan jangka pendek adalah melibatkan Fasa I yang dikemukakan semasa RMKe-8, manakala pelan jangka panjang melibatkan Fasa II dan III.  Fasa I dijangka mengambil masa 2-5 tahun iaitu bermula dari tahun 2003 – 2008.  Sementara Fasa II dan III dijangka mengambil masa antara 5-20 tahun iaitu bermula pada tahun 2009 – 2030.  Pelan tindakan dalam perancangan strategi yang akan dilaksanakan secara berperingkat ini akan dijangka akan memberi  impak positif dari segi mewujudkan perkhidmatan yang lebih murah, selamat, mudah dan cekap.

 

ANTARA BANGUNAN YANG AKAN DIGANTIKAN DENGAN  BANGUNAN YANG LEBIH SELESA DAN  MODEN.

STESEN PAPAR

 

STESEN PUTATAN

 

STESEN TENOM

 

STESEN TENOM

 

ANTARA WAJAH BARU LANDASAN, JAMBATAN, BOOM GATE, LEVEL CROSSING, STESEN DAN SISTEM SEMBOYAN YANG DALAM PROSES PEMBINAAN BAGI PROJEK PEMODENAN JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH.

 

AKTIVITI BAHAGIAN JURUTERA AWAM

LATIHAN PENYELENGGARAAN LANDASAN OLEH PIHAK JURUTERA PERUNDING DENGAN KERJASAMA PIHAK SURIA CAPITAL BERTUJUAN MENDEDAHKAN PARA STAFF JKNS TERUTAMANYA BAHAGIAN JURUTERA AWAM TENTANG KERJA-KERJA PENYELENGARAAN LANDASAN.

LATIHAN YANG DIJALANKAN ADALAH;

 1. BALLAST COLLECTING
 2. LIFTING
 3. PACKING
 4. LEVEL CROSSING

 

PERTANDINGAN FUTSAL ANJURAN BIRO BOLA SEPAK KESURI YANG BERLANGSUNG PADA 23 OGOS 2008 DAN BERTEMPAT DI ARENA FUTSAL, KOTA KINABALU.