(1)   Program :   PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
    Aktiviti :   (a)  Syor pengisian jawatan kosong
          (b)  Skim perkhidmatan
          (c)  Pengesahan jawatan
          (d)  Perlanjutan tempoh percubaan
          (e) Pemberiaan taraf berpencen
          (f) Kenaikan pangkat
          (g) Tindakan tatatertib
          (h) Penilaian prestasi tahunan
          (i) Pergerakan gaji tahunan
          (j) Permohonan cuti
          (k)  Mengemaskini senarai perjawatan
          (l)  Permohonan perubatan kakitangan
          (m)  Penubuhan Lembaga Perubatan
          (n) Tuntutan Elaun Perjalanan
          (o) Mengemaskini buku perkhidmatan
          (p) Mengurus pencen dan GCR bagi Pegawai Bersara Paksaan
          (q) permohonan lantikan semula selepas bersara
          (r) Insuran kemalangan kakitangan
             
(2)   Program :   PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
    Aktiviti :   (a) Mengendali dan mengurus program latihan dalaman dan luaran
          (b) Menyelaras Program Kualiti dan Produktiviti
          (c) Waran Khas Simpanan Wang luar jangka
             
(3)   Program :   PENTADBIRAN AM
    Aktiviti :   (a) Urusan surat-menyurat & Sistem Fail (Am/Sulit)
          (b) Mengurus tempahan Bilik Gerakan/Bilik Latihan dan Makan Minum
          (c) Mengendali perkhidmatan telefonis & Melapor kerosakan PABX/Talian luar
          (d) Mengurus & menyelia Kad Perakam Waktu, Kad Pengenalan Diri kakitangan & Sijil kelayakan Keselamatan Diri di Landasan
          (e) Memproses permohonan Pas Percuma Keretapi
          (f) Mengurus kebajikan kakitangan JKNS
          (g) Pelupusan Rekod Awam
             
(4)   Program :   ICT DAN MULTIMEDIA
    Aktiviti :   (a) Mengemaskini Sistem Maklumat Sumber Manusia (SM2)
          (b) Mengurus, memeriksa, mengendali & mengemaskini perkara-perkara berkaitan dengan ICT
          (c) Persembahan multimedia
             
(5)   FUNGSI-FUNGSI LAIN:
    (a)   Mengurus Pinjaman Kerajaan (rumah/kereta) & pinjaman peribadi
    (b)   Mengurus keselamatan pejabat & kawasan sekitar
    (c)   Mengendalikan majlis-majlis rasmi jabatan
    (d)   Mengurus setia mesyuarat-mesyuarat jabatan seperti MBJ, Jawatankuasa ICT, Perumahan kakitangan Kerajaan, pengurusan integriti, Jawatankuasa Keutuhan Pentadbiran, Jawatankuasa Tatatertib
    (e)   Mengurus Pakaian Seragam Kakitangan
    (f)   Mengurus Pembelian Alat-alat Kelengkapan Pejabat & Alat Tulis
    (g)   Mengurus Permohonan Perumahan Jabatan (JKNS)