SENARAI HARGA TAMBANG KERETAPI
(KELAS EKONOMI)
MENGIKUT DESTINASI

DARI STESEN

KE STESEN

HARGA TAMBANG DEWASA (RM)

HARGA TAMBANG KANAK-KANAK (RM)

 

 

 

TANJUNG ARU

PUTATAN

0.40

-

KINARUT

0.85

0.45

KAWANG

1.25

0.65

PAPAR

1.85

0.95

KIMANIS

2.70

1.35

BONGAWAN

3.20

1.60

MEMBAKUT

3.75

1.90

BEAUFORT

4.80

2.40

SALIWANGAN BARU

5.60

2.80

HALOGILAT

5.90

2.95

RAYOH

6.40

3.20

PANGI

6.90

3.50

TENOM

7.50

3.75

DARI STESEN

KE STESEN

HARGA TAMBANG DEWASA (RM)

HARGA TAMBANG KANAK-KANAK (RM)

 

 

PUTATAN

TANJUNG ARU

0.40

-

KINARUT

0.50

0.25

KAWANG

0.90

0.45

PAPAR

1.55

0.80

KIMANIS

2.30

1.15

BONGAWAN

2.85

1.45

MEMBAKUT

3.45

1.75

BEAUFORT

4.45

2.25

SALIWANGAN BARU

5.30

2.65

HALOGILAT

5.55

2.80

RAYOH

6.05

3.05

PANGI

6.55

3.30

TENOM

7.20

3.60

DARI STESEN

KE STESEN

HARGA TAMBANG DEWASA (RM)

HARGA TAMBANG KANAK-KANAK (RM)

 

 

 

KINARUT

TANJUNG ARU

0.85

0.45

PUTATAN

0.50

0.25

KAWANG

0.40

0.20

PAPAR

1.10

0.55

KIMANIS

1.85

0.95

BONGAWAN

2.35

1.20

MEMBAKUT

2.95

1.50

BEAUFORT

3.95

2.00

SALIWANGAN BARU

4.85

2.45

HALOGILAT

5.10

2.55

RAYOH

5.55

2.80

PANGI

6.10

3.05

TENOM

6.70

3.35

 

DARI STESEN

KE STESEN

HARGA TAMBANG DEWASA (RM)

HARGA TAMBANG KANAK-KANAK (RM)

 

 

 

KAWANG

TANJUNG ARU

1.25

0.65

PUTATAN

0.90

0.45

KINARUT

0.40

0.20

PAPAR

0.70

0.35

KIMANIS

1.45

0.75

BONGAWAN

2.00

1.00

MEMBAKUT

2.55

1.30

BEAUFORT

3.55

1.80

SALIWANGAN BARU

4.45

2.25

HALOGILAT

4.70

2.35

RAYOH

5.15

2.60

PANGI

5.75

2.90

TENOM

6.30

3.15

 

DARI STESEN

KE STESEN

HARGA TAMBANG DEWASA (RM)

HARGA TAMBANG KANAK-KANAK (RM)

 

 

  

PAPAR

 

 

TANJUNG ARU

1.85

0.95

PUTATAN

1.55

0.80

KINARUT

1.10

0.55

KAWANG

0.70

0.35

KIMANIS

0.85

0.45

BONGAWAN

1.35

0.70

MEMBAKUT

1.90

0.95

BEAUFORT

2.95

1.50

SALIWANGAN BARU

3.75

1.90

HALOGILAT

4.05

2.05

RAYOH

4.55

2.30

PANGI

5.05

2.55

TENOM

5.65

2.85

DARI STESEN

KE STESEN

HARGA TAMBANG DEWASA (RM)

HARGA TAMBANG KANAK-KANAK (RM)

 

 

KIMANIS

 

 

TANJUNG ARU

2.70

1.35

PUTATAN

2.30

1.15

KINARUT

1.85

0.95

KAWANG

1.45

0.75

PAPAR

0.85

0.45

BONGAWAN

0.60

0.30

MEMBAKUT

1.15

0.60

BEAUFORT

2.15

1.10

SALIWANGAN BARU

3.00

1.50

HALOGILAT

3.25

1.65

RAYOH

3.75

1.90

PANGI

4.25

2.15

TENOM

4.90

2.45

DARI STESEN

KE STESEN

HARGA TAMBANG DEWASA (RM)

HARGA TAMBANG KANAK-KANAK (RM)

 

 

 

BONGAWAN

 

 

TANJUNG ARU

3.20

1.60

PUTATAN

2.85

1.45

KINARUT

2.35

1.20

KAWANG

2.00

1.00

PAPAR

1.35

0.70

KIMANIS

0.60

0.30

MEMBAKUT

0.60

0.30

BEAUFORT

1.60

0.80

SALIWANGAN BARU

2.50

1.25

HALOGILAT

2.75

1.40

RAYOH

3.20

1.60

PANGI

3.75

1.90

TENOM

4.35

2.20

DARI STESEN

KE STESEN

HARGA TAMBANG DEWASA (RM)

HARGA TAMBANG KANAK-KANAK (RM)

 

 

 

MEMBAKUT

 

TANJUNG ARU

3.75

1.90

PUTATAN

3.45

1.75

KINARUT

2.95

1.50

KAWANG

2.55

1.30

PAPAR

1.90

0.95

KIMANIS

1.15

0.60

BONGAWAN

0.60

0.30

BEAUFORT

1.10

0.55

SALIWANGAN BARU

1.90

0.95

HALOGILAT

2.20

1.10

RAYOH

2.65

1.35

PANGI

3.20

1.60

TENOM

3.80

1.90

DARI STESEN

KE STESEN

HARGA TAMBANG DEWASA (RM)

HARGA TAMBANG KANAK-KANAK (RM)

 

 

 

BEAUFORT

 

TANJUNG ARU

4.80

2.40

PUTATAN

4.45

2.25

KINARUT

3.95

2.00

KAWANG

3.55

1.80

PAPAR

2.95

1.50

KIMANIS

2.15

1.10

BONGAWAN

1.60

0.80

MEMBAKUT

1.10

0.55

SALIWANGAN BARU

0.90

0.45

HALOGILAT

1.20

0.60

RAYOH

1.65

0.85

PANGI

2.20

1.10

TENOM

2.75

1.40

DARI STESEN

KE STESEN

HARGA TAMBANG DEWASA (RM)

HARGA TAMBANG KANAK-KANAK (RM)

 

 

 

SALIWANGAN BARU

 

 

TANJUNG ARU

5.60

2.80

PUTATAN

5.30

2.65

KINARUT

4.85

2.45

KAWANG

4.45

2.25

PAPAR

3.75

1.90

KIMANIS

3.00

1.50

BONGAWAN

2.50

2.25

MEMBAKUT

1.90

0.95

BEAUFORT

0.90

0.45

HALOGILAT

0.30

0.15

RAYOH

0.80

0.40

PANGI

1.30

0.65

TENOM

1.90

0.95

DARI STESEN

KE STESEN

HARGA TAMBANG DEWASA (RM)

HARGA TAMBANG KANAK-KANAK (RM)

 

 

 

HALOGILAT

 

TANJUNG ARU

5.90

2.95

PUTATAN

5.55

2.80

KINARUT

5.10

2.55

KAWANG

4.70

2.35

PAPAR

4.05

2.05

KIMANIS

3.25

1.65

BONGAWAN

2.75

1.40

MEMBAKUT

2.20

1.10

BEAUFORT

1.20

0.60

SALIWANGAN BARU

0.30

0.15

RAYOH

0.50

0.25

PANGI

1.00

0.50

TENOM

1.65

0.85

DARI STESEN

KE STESEN

HARGA TAMBANG DEWASA (RM)

HARGA TAMBANG KANAK-KANAK (RM)

 

 

 

RAYOH

 

 

TANJUNG ARU

6.40

3.20

PUTATAN

6.05

3.05

KINARUT

5.55

2.80

KAWANG

5.15

2.60

PAPAR

4.55

2.30

KIMANIS

3.75

1.90

BONGAWAN

3.20

1.60

MEMBAKUT

2.65

1.35

BEAUFORT

1.65

0.85

SALIWANGAN BARU

0.80

0.40

HALOGILAT

0.50

0.25

PANGI

0.60

0.30

TENOM

1.20

0.60

DARI STESEN

KE STESEN

HARGA TAMBANG DEWASA (RM)

HARGA TAMBANG KANAK-KANAK (RM)

 

 

 

PANGI

 

 

TANJUNG ARU

6.90

3.50

PUTATAN

6.55

3.30

KINARUT

6.10

3.05

KAWANG

5.75

2.90

PAPAR

5.05

2.55

KIMANIS

4.25

2.15

BONGAWAN

3.75

1.90

MEMBAKUT

3.20

1.60

BEAUFORT

2.20

1.10

SALIWANGAN BARU

1.30

0.65

HALOGILAT

1.00

0.50

RAYOH

0.60

0.30

TENOM

0.65

0.35

DARI STESEN

KE STESEN

HARGA TAMBANG DEWASA (RM)

HARGA TAMBANG KANAK-KANAK (RM)

 

 

 

TENOM

 

TANJUNG ARU

7.50

3.75

PUTATAN

7.20

3.60

KINARUT

6.70

3.35

KAWANG

6.30

3.15

PAPAR

5.65

2.85

KIMANIS

4.90

2.45

BONGAWAN

4.35

2.20

MEMBAKUT

3.80

1.90

BEAUFORT

2.75

1.40

SALIWANGAN BARU

1.90

0.95

HALOGILAT

1.65

0.85

RAYOH

1.20

0.60