STESEN TG.ARU

BIL

NAMA

JAWATAN

1

Ag Zainudin Ag Matusin

Penguasa Lalulintas, N41

AgZainudin.AgMatusin@sabah.gov.my

2

 

Jakim Bin Yusof

Pen.Penguasa Lalulintas, N29

Jakim.Yusof@sabah.gov.my

3

Ali Hussan Bin Matnoor

Pembantu Tadbir (P/O), N.22 (KUP)

(Ketua Kawal Selia)

AliHussain.Matnoor@sabah.gov.my

4

John Bin Alex Annoi

Pembantu Tadbir (P/O), N.22 (KUP)

(Ketua Stesen Tg.Aru)

John.AlexAnnoi@sabah.gov.my

5

Stephen James

Pembantu Tadbir (P/O), N.22 (KUP)

Stephen.James@sabah.gov.my

6

Dk Nur Azelah Binti Abd. Wahap

Pembantu Tadbir (P/O), N.19

DkNurAzelah.AbdWahap@sabah.gov.my

7

Mohd Yusof Bin Alias

Pembantu Awam, H11

MohdYusof.Alias@sabah.gov.my

8

Mohd Saffie Bin Dalkis

Pembantu Awam, H11

MohdSaffie.Dalkis@sabah.gov.my

9

MOhd Zan Bin Busu

Pembantu Awam, H11

MohdZan.Busu@sabah.gov.my

10

Norma @ Sufiah Binti Aliju

Pembantu Awam, H11

NormaSufiah.Aliju@sabah.gov.my

11

Amirdin Bin Ajet

Pembantu Awam, H11

Amirdin.Ajet@sabah.gov.my

12

Ahmad Aizuddin Bin Pol Sigin

Pembantu Awam, H11

AhmadAizuddin.PolSigin@sabah.gov.my

13

Awang Zamrin Bin Awang Matusin

Pembantu Awam, H11

AwangZamrin.AwangMatusin@sabah.gov.my

14

Shah Ronnie Bin Mohamad

Pembantu Awam, H11

ShahRonnie.Mohamad@sabah.gov.my